ข้อมูลของคุณ
ท่านสามารถปฏิเสธการรับอีเมล์ข่าวประชาสัมพันธ์จากเราได้ตลอดเวลา โดยการเข้าไปในพื้นที่ “การตั้งค่าข่าวประชาสัมพันธ์” ในหัวข้อ “บัญชีของฉัน”

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ์ที่จะลบการตั้งค่าและข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านต้องการดำเนินการดังกล่าว กรุณาเขียนจดหมายติดต่อเราตามที่อยู่ดังนี้

Customer Services

ลิเวอร์พูลออนไลน์สโตร์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
10/F, Success Industrial Building,
7 Kin Fat Street, Tuen Mun,
New Territories, Hong Kong

กรุณาใส่ชื่อ ที่อยู่ของท่าน และ/หรือที่อยู่อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านติดต่อเรา