นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคือสินค้าของลิเวอร์พูลออนไลน์สโตร์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ:
 
ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าที่อยู่ในสภาพดังเดิมได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ตามบันทึกการจัดส่ง)  สินค้าทุกชิ้นรวมถึงป้ายราคาและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพดังเดิม
 
โปรดส่งสินค้าคืนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้: EZshopnet International Limited
10/F, Success Industrial Building,
7 Kin Fat Street, Tuen Mun,
New Territories, Hong Kong

โปรดทราบเพื่อเป็นการป้องกันท่าน ลิเวอร์พูลออนไลน์สโตร์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แนะนำให้ท่านใช้บริการบันทึกการจัดส่งในการส่งคืนสินค้า  เพราะทางเราไม่สามารถรับผิดชอบสินค้าที่ส่งมาไม่ถึงเราได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 
มูลค่าของสินค้าที่เปลี่ยนใหม่จะต้องเท่ากับราคาของสินค้าเดิม หากมูลค่าของสินค้าที่เปลี่ยนใหม่สูงกว่าราคาเดิม ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างของราคาสินค้านั้น

สินค้าที่ชำรุดเสียหาย
สินค้าทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่งไป ในขณะที่เราพยายามอย่างที่สุดที่จะรับรองว่าสินค้าที่จัดส่งไปให้คุณจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แต่สินค้าก็อาจเสียหายได้ในระหว่างขั้นตอนการจัดส่ง หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น กรุณาส่งคืนสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย รวมทั้ง ตัวสินค้า ป้ายราคา และหีบห่อบรรจุสินค้าโดยใช้บริการไปรษณีย์แบบลงทะเบียน เนื่องจากเราไม่สามารถรับผิดชอบสินค้าที่ไม่ถูกส่งคืนมาได้

โปรดทราบว่าทางเราจะไม่รับคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าในรายการดังต่อไปนี้:
1. สินค้าใดๆ ก็ตามที่ส่งคืนมาภายหลัง 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้านั้นแล้ว
2. สินค้าใดๆ ก็ตามที่สวมใส่แล้ว เปลี่ยนแปลง หรือนำไปซักแล้ว
3. สินค้าที่มีส่วนลด สินค้าล้างสต๊อก หรือสินค้าลดราคา
4. ของกำนัลฟรีใดๆ ก็ตาม
5. สินค้าที่ทำเป็นส่วนตัวใดๆ เช่น การพิมพ์เสื้อ
6.ลิเวอร์พูลออนไลน์สโตร์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สงวนสิทธิ์ในการตัดสินขั้นสุดท้าย ในกรณีที่มีข้อพิพาท
 
หมาย เหตุ เพื่อเป็นการคุ้มครองคุณ บริษัท EZshopnet International Limited ขอแนะนำว่าให้คุณใช้บริการส่งของลงทะเบียน เนื่องจากเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อสินค้าที่ไม่ถูกส่งคืนมาได้