การจัดส่งและการขนส่ง

การจัดส่งภายในฮ่องกง (2-3 วันทำการ)
จัดส่งประเภทมาตรฐานภายในฮ่องกงฟรี - สำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่ารวม 600 ดอลล่าห์ฮ่องกงขึ้นไป เราจัดส่งให้ฟรีผ่านบริการของไปรษณีย์ฮ่องกง

การจัดส่งไปต่างประเทศ (3-7 วันทำการ) 
เราใช้บริการจัดส่งสินค้าจากผู้ให้บริการ เช่น DHL, Speed Post หรือ SF Express ในการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ เราจะเลือกบริษัทจัดส่งที่เหมาะสมในการส่งสินค้าตามน้ำหนัก และขนาดของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า บริษัทจัดส่งสินค้าให้บริการระบบติดตามและตรวจสอบด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่รับสินค้าจากเราจนกระทั่งจัดส่งถึงท่าน หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่  thailand.store@liverpoolfc.com

ค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับปริมาณและน้ำหนักของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ, ขนาดของพัสดุ, จำนวนพัสดุ และเงื่อนไขในการขนส่งของสินค้าที่ท่านได้ระบุไว้ คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการหลังจากมีการยืนยันการชำระเงิน

ที่ห่างไกลบางแห่งอาจประสบกับเวลาการจัดส่งที่นานกว่า เวลาการจัดส่งจากการคัดเลือกการจัดส่งขึ้นอยู่กับที่อยู่ในการขนส่ง 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*เราไม่ให้บริการจัดส่งในวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดธนาคาร, วันคริสต์มาส, หนึ่งวันหลังวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่

กำหนดเวลาจัดส่งที่แตกต่างกัน - หากท่านได้เลือกรายการสินค้าที่มีกำหนดเวลาในการจัดส่งที่แตกต่างกัน เราจะจัดส่งสินค้าพร้อมๆกัน เมื่อสินค้าทุกรายการที่ท่านสั่งซื้อพร้อมสำหรับจัดส่ง

การจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ - แม้ว่าเราจะพยายามจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อทั้งหมดภายในวันที่สั่งซื้อ แต่ก็ไม่อาจเป็นไปได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

สินค้าสั่งจอง - สินค้าที่สั่งจองหรือสินค้าที่ไม่มีอยู่ในสต๊อก ณ เวลาที่สั่งซื้อจะจัดส่งให้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์

การตรวจสอบบัตรเครดิต - บางครั้งเราอาจจะต้องทำการตรวจสอบบัตรเครดิตของท่านเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดส่งสินค้าของท่านล่าช้า

การพิมพ์เสื้อ - เสื้อที่ต้องทำให้เป็นเฉพาะรายบุคคล เช่น เพิ่มชื่อ, ตัวเลข และเครื่องหมาย อาจต้องการเวลาเพิ่ม ก่อนจะพร้อมสำหรับการจัดส่ง

รายการสินค้าที่มีกำหนดเวลาจัดส่ง - หากสินค้าที่ท่านสั่งซื้อมีความต้องการสูง และเราจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าเพิ่มจากผู้ผลิตของเรา ในกรณีเช่นนี้ กำหนดเวลาจัดส่งจะถูกแจ้งอยู่ในหน้ารายละเอียดสินค้า เช่น “จะมีจำหน่ายภายใน 7 วัน”

ที่อยู่ที่ไม่สามารถจัดส่งได้ - ด้วยเหตุผลทางสัญญา เราไม่สามารถจัดส่งได้ในบางพื้นที่ในเอเชียแปซิฟิก หากประเทศของท่านไม่มีอยู่ในรายการในเลือกขณะท่านกรอกที่อยู่ในการจัดส่ง หรือที่อยู่บนใบเสร็จรับเงิน เราจะไม่สามารถรับการสั่งซื้อเพื่อจัดส่งตามที่อยู่นั้นได้

การขนส่งระหว่างประเทศ - คำสั่งซื้อของคุณอาจจะถูกจัดส่งจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ศุลกากรหรืออากรขาเข้าเป็นการเก็บภาษีเมื่อพัสดุมาถึงประเทศปลายทาง ส่วนค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการผ่านการตรวจของศุลกากรต้องเรียกเก็บจากผู้รับ เราไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมส่วนนี้และไม่สามารถประเมินราคาได้ว่าเท่าไร นโยบายศุลกากรนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ; สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านอาจต้องติดต่อกับสำนักงานศุลกากรท้องถิ่นของท่าน

ตู้ ปณ. - โปรดทราบว่าเราไม่จัดส่งสินค้าให้แก่ที่อยู่ตาม ตู้ ปณ.

รายการสินค้าที่มีปัญหาจากการจัดส่ง – เป้าหมายของเราคือจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อทั้งหมด และให้มีความผิดพลาดจากการจัดส่งให้น้อยที่สุด หากเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งและท่านไม่ได้รับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ กรุณาแจ้งกลับมาภายใน 30 วันนับจากวันที่เราได้รับคำสั่งซื้อ เราจะไม่รับผิดชอบต่อรายการสินค้าซึ่งแจ้งล่าช้ากว่า 30 วันหลังวันที่เราได้รับคำสั่งซื้อ ขอให้ท่านสนุกกับการสั่งซื้อสินค้าจากเรา

พิมพ์ในแบบของคุณสินค้า - โปรดทราบว่าสินค้าเหล่านี้จะถูกส่งตรงจากผู้ผลิตในสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 10- 14 วันทำการ สินค้านี้ไม่ได้รับสิทธิ์จัดส่งแบบปกติฟรีในฮ่องกง ที่ให้กับคำสั่งซื้อมูลค่าเกินHKD600