ข้อตกลงและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้โดยละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้

ยินดีต้อนรับสู่ลิเวอร์พูลออนไลน์สโตร์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซี่งดำเนินการแทนลิเวอร์พูลเอฟซี โดยอีซี่ช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จัดกัด ในการใช้เว็บไซท์นี้, ผู้ใช้ (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้ของเรา  หากท่านไม่เห็นด้วย กรุณาออกจากเว็บไซท์

ลิเวอร์พูลออนไลน์สโตร์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแห่งนี้เป็นเว็บไซท์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลเอฟซี และดำเนินการภายใต้สัญญากับทาง อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด  อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัดเป็นบริษัทจัดตั้งในฮ่องกง และมีหมายเลขบริษัทคือ [32806765-000-04-09-1] และสถานที่ตั้งของสำนักงานตามที่จดทะเบียนคือ 10/F Success Industrial Building, 7 Kin Fat Street, Tuen Mun, Hong Kong

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันโดยเวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้มีการปรับปรุงไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว

ท่านควรเปิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ในอีกหน้าต่างบราวเซอร์หนึ่งซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาได้

ลิขสิทธิ์
เนื้อหาทุกอย่างบนเว็บไซท์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ เว็บไซท์ดีไซน์, ข้อความ, กราฟฟิก, คลิปเสียง, คลิปภาพ, โลโก้, ปุ่มไอคอน, และการเลือกสรรและการจัดเรียงทุกอย่าง เป็นลิขสิทธิ์ของลิเวอร์พูลเอฟซี และ อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด   หรือผู้จัดจำหน่ายเนื้อหา  และได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายลิขสิทธิ์ของฮ่องกงและนานาชาติอย่างถูกต้อง  ซอฟแวร์ทุกอย่างที่ใช้บนเว็บไซท์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของลิเวอร์พูลเอฟซี และ อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของฮ่องกงและนานาชาติ   ขอสงวนลิขสิทธิ์ ในการอนุญาตให้ทำสำเนาอิเล็กทรอนิก และพิมพ์บางส่วนของเว็บไซท์นี้ได้ เพื่อจุดประสงค์ในการสั่งซื้อกับทางอีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด และใช้เว็บไซท์นี้เพื่อการช้อปปิ้งเท่านั้น  สำหรับการใช้เว็บไซท์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บไซท์เลียนแบบ, การแก้ไข, การส่งต่อ, เผยแพร่การเลียนแบบ, ดาวน์โหลด หรืออัพโหลด โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด นั้นห้ามมิให้กระทำโดยเด็ดขาด

การแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด จะระงับบัญชีผู้ใช้ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามกรณีที่เหมาะสม หากท่านเชื่อว่ามีผลงานของท่านถูกนำมาใช้หรือถูกคัดลอก ซึ่งส่งผลให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งฝ่ายกฎหมายของเราพร้อมทั้งให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

ลายมือชื่อแบบบนเอกสารหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่แทนเจ้าของผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิด

คำอธิบายงานหรือชิ้นงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ที่ท่านอ้างว่าถูกละเมิดและที่ร้องขอให้ถอนออกจากเว็บไซต์

คำอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งของสิ่งที่ท่านอ้างว่ากำลังถูกละเมิด

ข้อมูลที่เพียงพอที่ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด จะสามารถติดต่อท่านได้ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์

แถลงการณ์ของท่านที่ระบุว่าการใช้ผลงานดังกล่าวนั้นไม่ได้รับการอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์, ตัวแทน หรือกฎหมาย

แถลงการณ์ของท่านที่ยืนยันว่าข้อร้องเรียนของท่านมีความถูกต้องและท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่แทนเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้อง

ท่านสามารถแจ้งการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์แก่ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้:
Legal Department
EZshopnet International Limited  
10/F, Success Industrial Building,
7 Kin Fat Street, Tuen Mun,
New Territories, Hong Kong

เครื่องหมายทางการค้า
อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด และส่วนหัวของหน้าเว็บไซท์, กราฟฟิก และปุ่มไอคอน เป็นเครื่องหมายทางการค้าของทางอีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด สำหรับเครื่องหมายทางการค้าอื่นๆ ซึ่งรวมถึงชื่อสินค้า ชื่อบริษัท และโลโก้ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซท์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า (เครื่องหมายทางการค้าของบุคคลที่สาม) ทางเราไม่อนุญาตให้ท่านใช้เครื่องหมายทางการค้าของอีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัดหรือเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลที่สามโดยปราศจากการอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นของลิเวอร์พูลเอฟซี หรือ อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด หรือ บุคคลที่สาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรุณาติดต่อฝ่ายกฎหมายของเรา:

Legal Department
EZshopnet International Limited  
10/F, Success Industrial Building,
7 Kin Fat Street, Tuen Mun,
New Territories, Hong Kong 

การปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด อาจทำการเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง หรือถอด ส่วนใดๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้ ได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อตกลงใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ย่อย ให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่ปรากฏบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตีความว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว  เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด อาจเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง, ยกเลิก, ถอด หรือระงับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงลักษณะและรายละเอียดของสินค้าและบริการที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์ ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและสงวนสิทธิ์ในการต้องรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าว

เด็กอายุต่ำกว่า 18

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ท่านต้องปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนที่จะ:
อีเมล์ถึงเว็บไซต์ หรือขอให้ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ส่งอีเมล์ให้ท่าน
ส่งข้อมูลไปยัง เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
ซื้อสินค้าแบบออนไลน์

หากท่านใช้เว็บไซต์นี้และบริการใดๆ ที่จัดให้อย่างต่อเนื่องแสดงว่าท่านกำลังทำการยืนยันว่าได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่าน โปรดทราบว่า แนะนำให้เยาวชนทุกคนอภิปรายข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้กับผู้ปกครองก่อนลงทะเบียนเสร็จสิ้น

ท่านต้องลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บใช้นี้เพื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้ากับ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด 

จากการที่เราอนุญาตให้ท่านเข้าใช้เว็บไซท์ลิเวอร์พูลออนไลน์สโตร์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และได้รับประโยชน์จากบริการของเรา  ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านตกลงว่าข้อมูลที่ให้กับเรานั้นจะเป็นความจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน และท่านจะปรับปรุงข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับเรา   เงื่อนไขในการรับผิดชอบทางสัญญาจากทาง อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด จะถือเป็นโมฆะและมีอันสิ้นสุดลงในทันที

หากท่านมีการสื่อสารหรือส่งเนื้อหาประกอบใดๆมาที่เว็บไซท์นี้ ไม่ว่าจะเป็นทางอีเล็คทรอนิกเมล์ หรือทางอื่นๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับข้อคิดเห็น, คำถาม, คำแนะนำ, หรืออย่างอื่นในลักษณะดังกล่าว สิ่งที่ท่านสื่อสารกับเราจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น   ดังนั้นคุณได้ละสิทธิ์ในการที่จะกล่าวหาว่าการใช้สิ่งที่ท่านสื่อสารมาจะละเมิดสิทธิ์ใดๆของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางจริยธรรม, ลิขสิทธิ์ หรือการละเมิดในทางอื่นใด ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการอนุญาตให้ทางอีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด หรือลิเวอร์พูลเอฟซีในการใช้สิ่งท่านสื่อสารมาในการใดๆก็ตาม

ทุกอย่างที่ถูกส่งมาที่เว็บไซท์นี้ อาจถูกเปลี่ยนแปลง, เผยแพร่, ทำซ้ำ, เปิดเผย, ทำสัญญา, บันทึก, ตีพิมพ์, จำหน่าย, ส่งต่อ และสามารถใช้ได้โดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์โดยอีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด หรือ ลิเวอร์พูลเอฟซี ได้ทุกที่ในโลก โดยทุกสื่อ ตลอดไป

โปรดทราบว่าข้อกำหนดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านเสนอ ซึ่งจะเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

เรารักษาสิทธิส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลที่เราอาจได้จากท่านและรายละเอียดการใช้ข้อมูลนี้ ท่านต้องอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และถือเป็นแนวทางการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การใช้เว็บไซต์ 

ท่านยินยอมว่าท่านจะใช้เว็บไซต์ของเราในแนวทางที่สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไข และปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้น ท่านยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่ออัพโหลดหรือส่งข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสหรือโค้ด, ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน, ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารหรือรบกวนและสร้างความวุ่นวายให้กับเว็บไซต์ของเรา ท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ของเราและสินค้าที่ท่านได้จากเว็บไซต์ของเราเป็นการจัดหาให้เพียงเพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
สินค้าที่สั่งซื้อ

แผนกให้ความช่วยเหลือแจ้งวิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า ซึ่งมีการแจ้งถึงคำถามที่ท่านอาจต้องการทราบเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า, สิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือส่งคืนสินค้าที่มีความผิดพลาดให้แก่เราและฝ่ายประกันคุณภาพของเรา โปรดทราบว่าเมื่อมีการพิมพ์ชื่อและหมายเลขลงบนเสื้อยืด, หากไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ กับเสื้อยืด ทางเราจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเสื้อได้แม้ว่าผู้เล่นได้ออกจากทีมหรือมีการเปลี่ยนหมายเลขผู้เล่น

หลายโปรโมชั่น

โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้โปรโมชั่น/ข้อเสนอใดๆ บนเว็บไซต์ร่วมกับส่วนลดใดๆ 
ความพร้อมใช้งาน 

เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะไม่เกิดความผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าเว็บไซต์นี้อาจเกิดการชะงักหรือถูกจำกัดเมื่อมีการซ่อมแซมหรับปรุงฉุกเฉินหรือเป็นประจำหรือมีการแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่

ยิ่งไปกว่านั้น ท่านรับทราบและตกลงว่าองค์ประกอบการใช้อินเตอร์เน็ตและที่ขึ้นอยู่กับบริการ, ข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้อยู่ในการควบคุมของ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และหากเกิดการขัดขวางการทำงานของ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือล่าช้าในการให้บริการเฉพาะ สถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็น “เหตุสุดวิสัย” และ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ถือว่า “เหตุสุดวิสัย” รวมถึงสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานของ  เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ที่เกิดขึ้นจากการกระทำ, เหตุการณ์, การละเลย หรืออุบัติเหตุที่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด แต่ไม่ใช่ข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงการหยุดงานประท้วง, การปิดประตูทางเข้า, การกระทำอื่นๆ ในทางอุตสาหกรรม, การถูกคุกคามโดยผู้ก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบ, การจลาจล, ความวุ่นวายของฝูงชน, การโจมตี, สงคราม, การเตรียมก่อสงคราม, ไหม้, ความผิดพลาดของไฟฟ้าหรือทางเทคนิค, ซอฟท์แวร์, ฮาร์ดแวร์ หรือ การติดต่อสื่อสาร หรือความผิดพลาดของเครือข่าย, การขัดขวางการทำงาน, การหยุดชะงัก หรือการทำงานผิดปกติ, การระเบิด, พายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, แผ่นดินทรุดตัว, การเสียหายของโครงสร้าง, โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ, ตัวบทกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ หรือคำวินิจฉัยรัฐบาล, ศาล หรือผู้มีอำนาจ 

คุณตกลงที่จะคุ้มครอง, ปกป้อง อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด และ ลิเวอร์พูลเอฟซี และบริษัทร่วมต่างๆ รวมถึง ผู้อำนวยการ, พนักงาน, ผู้ให้ข้อมูล, ผู้ออกใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาต, เจ้าหน้าที่และคู่ค้า  (รวมเรียกว่า  “ผู้ถูกคุ้มครอง”) ให้พ้นอันตรายจากความผิดและค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอย่างไม่จำกัด) ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ถูกคุ้มครอง อันมีสาเหตุมาจากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของท่าน ท่านจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้และต้องการโดยอีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด และ ลิเวอร์พูลเอฟซี ในการต่อสู้คดีหรือข้อเรียกร้องใดๆที่มีต่ออีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด และ ลิเวอร์พูลเอฟซี  อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด และ ลิเวอร์พูลเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์, ภายใต้ค่าใช้จ่ายของตนเอง, ในการปกป้องและควบคุมพิเศษในทุกๆกรณี และท่านจะต้องไม่ยอมความในกรณีใดๆโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด และ ลิเวอร์พูลเอฟซี  

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เราอาจปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์และบริการของเราได้ทุกเวลาโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่า 

การร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็น

หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์ หรือสินค้าใดๆ ของเรา, กรุณาติดต่อ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ผ่านทางเมนู “ติดต่อเรา” บนเว็บไซท์ หรือท่านสามารถโทรศัพท์หาเราได้ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9:00 น. - 18:00 น. (GMT+8) ที่ 852 2456 5521
เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการเข้าใช้เว็บไซท์, แผนกให้ความช่วยเหลือ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคล เป็นความเข้าใจร่วมกันระหว่างท่าน กับ เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด   ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร ที่ท่านได้รับจากเว็บไซท์ หรือจากการติดต่อสนทนากับพนักงานของเรา ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการเข้าใช้เว็บไซท์ พร้อมทั้งแผนกให้ความช่วยเหลือ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงสัญญาทั้งหมดที่ทำภายใต้สิ่งเหล่านี้ จะต้องส่งคุณประโยชน์ให้กับผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายจาก เอซชอปเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด

บริการทางอีเมล์

ในสถานการณ์ที่อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด และ ลิเวอร์พูลเอฟซี  ให้โอกาสท่านในการสมัครเลือกใช้บริการทางอีเมล์ ซึ่งจะอัพเดทท่านข่าวสารต่างๆ หรือข้อมูลซึ่งท่านมีความสนใจ การใช้ข้อมูลเหล่านี้ของท่านต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ของเรา

ขอบเขตการรับผิด
ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ทั้งอีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด และ ลิเวอร์พูลเอฟซี รวมถึงผู้อำนวยการที่เกี่ยวของ, พนักงาน, บริษัทในเครือหรือผู้แทนอื่นๆ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือความไม่สามารถในการใช้ข้อมูลหรือบริการต่างๆที่มีให้ผ่านทางเว็บไซท์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม, การสูญเสียข้อมูล, รายได้, กำไรหรือโอกาส, การสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อเรียกร้องจากบุคคลที่สาม ถึงแม้ และ ลิเวอร์พูลเอฟซี และ/หรือ อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด ได้ทำการแนะนำถึงความเป็นไปได้ในการสูญเสียหรือเสียหายอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม หากกฎข้อนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมด หรือบางส่วน ในอำนาจศาลใดๆกับกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   จะไม่มีกรณีใดๆทั้งสิ้นที่ ลิเวอร์พูลเอฟซี หรือ อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด จะต้องรับภาระความเสียหาย, สูญเสีย, ข้อเรียกร้อง (ไม่ว่าจะมีในสัญญา, การละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่เฉพาะความประมาท), หรืออื่นใด)  เกินกว่ามูลค่าที่ชำระโดยท่าน, ถ้ามี, ในการเข้าใช้เว็บไซท์นี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
เว็บไซท์นี้และข้อมูลต่างๆในเว็บไซท์ มีให้โดยปราศจากการรับประกันในทุกรูปแบบ, ทั้งโดยทางแจ้งและโดยนัย       ทั้งลิเวอร์พูลเอฟซี และ อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด ขอปฎิเสธทั้งหมด ทั้งการเป็นตัวแทน และการให้การรับประกัน ตามความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้  นอกจากนี้ทั้งลิเวอร์พูลเอฟซี และ อีซีช้อปเน็ต อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด ขอปฎิเสธการรับประกันว่าข้อมูลและบริการต่างๆที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซท์นี้ มีความถูกต้อง, สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน, หรือเว็บไซท์นี้ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่การมีไวรัสหรือสิ่งอันเป็นอันตรายอื่นๆ    ผู้ให้เว็บไซท์นี้ยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซท์นี้


กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และสัญญาต่างๆที่จัดทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะถูกบังคับใช้ และตีความภายใต้กฎหมายของฮ่องกง และศาลฮ่องกงเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว  เราไม่ได้มีการยืนยันว่าเนื้อหาบนเว็บไซท์นี้จะเหมาะสมในเขตพื้นอื่น ที่เนื้อหาเหล่านี้อาจถูกสั่งห้าม หรือขัดต่อข้อกฎหมาย  ผู้เข้าใช้เว็บไซท์นี้จากอาณาเขตอื่นๆ นอกเนื้อไปจากภายในฮ่องกง ให้ถือว่าผู้เข้าใช้เว็บไซท์นี้ทำโดยสมัครใจ และรับผิดชอบต่อกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ ตามแต่จะถูกบังคับใช้  ไม่มีข้อความใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ที่จะจำกัดหรือส่งผลกระทบแต่สิทธิตามกฎหมายของท่านตามกฎหมายอังกฤษ

ลิเวอร์พูลออนไลน์สโตร์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ